III Sympozjum Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal ZAGUBIENI W PRZEKŁADZIE Warszawa, 30 marca 2019

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SYMPOZJUMRejestracja na Sympozjum odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty.

Opłata konferencyjna do dnia 28.02.2019 wynosi 290 pln, po tym terminie 330 pln

(studenci uczelni wyższych i szkolenia w ISPHS: 190 pln).


Wpłata na konto nr 86 1140 2017 0000 4202 1305 7339

z dopiskiem „imię nazwisko 3sympozjum”.


Dane do faktury na adres: kontakt@isphs.pl.Opłata obejmuje udział w sympozjum, materiały, lunch, dwie przerwy kawowe.


Organizatorem Sympozjum jest:

Instytut Studiów Psychoanalitycznych

im. Hanny Segal

ul. Warecka 8/67

00-040 Warszawa

KRS 0000482352

NIP 585-146-78-29

REGON 221994104


www.isphs.pl


Zgodnie z RODO troszczymy się o Państwa dane, które udostępniacie Państwo zgłaszając się na Sympozjum.