III Sympozjum Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal ZAGUBIENI W PRZEKŁADZIE Warszawa, 30 marca 2019

PRELEGENCI

David Bell - psychoanalityk, psychiatra, Konsultant w Klinice Tavistock w Londynie, były Prezydent Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Hansjorg Messner - Przewodniczący Sekcji Dorosłych i Członek Zarządu Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek Brytyjskiej Fundacji Psychoterapii i Brytyjskiej Rady Psychoanalizy

Maciej Musiał - psychoanalityk, pełni funkcje szkoleniowe w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Przedstawiciel PTPa w Polskiej Radzie Psychoterapii. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i jego prezes w latach 2003-2007. Psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor PTPP i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Opiekun merytoryczny Psychoanalitycznego Punktu Konsultacyjnego w Sopocie. Koordynuje szkolenie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” afiliowane w PTPP. Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną.

 Beate Schumacher - psychoanalityk dorosłych, dzieci I młodzieży. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje prywatnie i publicznej służbie zdrowia w Szpitalu Cassel w Londynie. Szkoli i superwizuje w Wielkiej Brytani i za granicą.

Agnieszka Topolewska - superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa ISPHS oraz PTPP. Delegatka Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Kieruje Wydawnictwem ISPHS.